Získali jsme osvědčení III. stupně pro nakládání s chemickými látkami

11.11.2014

Zacházení s chemickými látkami vyžaduje odborné znalosti a především opatrnost. Přeci jen se jedná často o nebezpečné látky, které vyžadují speciální zacházení. K tomu, aby se zajistila správná manipulace s látkami, slouží Osvědčení III. stupně pro nakládání s chemickými látkami. Smyslem osvědčení je prokázat profesní způsobilost k práci s chemickými látkami, ochránit zdraví člověka a šetřit životní prostředí. S radostí oznamujeme, že i my jsme držiteli osvědčení nezbytně potřebného k naší práci. 

Zemes - Mobilní čištění a moření osiva
Zemes - Mobilní čištění a moření osiva