Aktuality

Zacházení s chemickými látkami vyžaduje odborné znalosti a především opatrnost. Přeci jen se jedná často o nebezpečné látky, které vyžadují speciální zacházení. K tomu, aby se zajistila správná manipulace s látkami, slouží Osvědčení III. stupně pro nakládání s chemickými látkami. Smyslem osvědčení je prokázat profesní způsobilost k práci s...